نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب خانم دکتر مریم شرفی بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار

انتصاب خانم دکتر مریم شرفی بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی خانم دکتر مریم شرفی عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی آمار منصوب کرد.