انتصاب آقای دکتر نادر دانش فر بعنوان مدیر گروه آموزشی فیزیک - آرشیو اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر نادر دانش فر بعنوان مدیر گروه آموزشی فیزیک

انتصاب آقای دکتر نادر دانش فر بعنوان مدیر گروه آموزشی فیزیک


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی آقای دکتر نادر دانش فر عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی فیزیک منصوب کرد.