انتصاب آقای دکتر عبدا... جلیلیان بعنوان مسئول کمیته علمی المپیاد آمار منطقه 5 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر عبدا... جلیلیان بعنوان مسئول کمیته علمی المپیاد آمار منطقه 5

انتصاب آقای دکتر عبدا... جلیلیان بعنوان مسئول کمیته علمی المپیاد آمار منطقه 5


 

طی حکمی از طرف آقای دکتر احسان جمالی معاون فنی و آماری و دبیر شورای المپیاد دانشجویی کشور آقای دکتر عبدا... جلیلیان عضو محترم هیات علمی گروه آمار بعنوان مسئول کمیته علمی المپیاد آمار منطقه 5 منصوب شدند.

با تبریک به آقای دکتر جلیلیان و آرزوی موفقیت های روزافزون