نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر عبدا... جلیلیان بعنوان مدیر گروه آمار

انتصاب آقای دکتر عبدا... جلیلیان بعنوان مدیر گروه آمار


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی آقای دکتر عبدا... جلیلیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آمار منصوب کرد.