نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم

انتصاب آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی آقای دکتر حبیب جعفری عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده علوم پایه را به مدت دو سال به‌عنوان معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم پایه منصوب کرد.