نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشی

آموزشی


 

 

 
دکتر سلیمان خزائی

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

تحصیلات : دکتری آمار ریاضی

مرتبه علمی : استادیار

ایمیل : s.khazaei[at]razi.ac.ir

تلفن : 34279302(83)98+

فکس : 34274555(83)98+

شماره اطاق : 12

نشانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیکرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی- دانشکده علوم- حوزه ریاست