نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398

آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک

مقالات ISI

مقالات علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

سال 95

39

43

25

2

سال 96

49

70

19

1

سال 97

38

67

41

1

6 ماه نخست سال 98

18

20

4

-