نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1395 تا پایان سال 1398

آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1395 تا پایان سال 1398


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی زیست شناسی

تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی ISI،Scopus، ISC ... )

مقالات ISI

مقالات در همایش ها

طرح های پژوهشی

سال 95

71

30

30

2

سال 96

120

57

43

3

سال 97

102

40

22

3

سال 98

81

40

22

2