نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398

آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی زیست شناسی

مقالات ISI

مقالات علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

سال 95

30

71

30

2

سال 96

52

120

43

3

سال 97

40

102

22

3

6 ماه نخست سال 98

16

39

6

2