نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1395 تا پایان سال 1398

آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1395 تا پایان سال 1398


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی ریاضی

تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی ISI،Scopus، ISC ... )

مقالات  ISI

مقالات در همایش ها

طرح های پژوهشی

سال 95

80

54

11

-

سال 96

95

78

11

1

سال 97

45

33

13

-

سال 98

35

35

31

-