نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398

آمار فعالیت های پژوهشی گروه ریاضی از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی ریاضی

مقالات ISI

مقالات علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

سال 95

54

80

11

-

سال 96

78

95

11

1

سال 97

33

45

13

-

6 ماه نخست سال 98

18

20

4

-