نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1395 تا پایان سال 1398

آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1395 تا پایان سال 1398


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک

تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی ISI،Scopus، ISC ... )

مقالات  ISI

مقالات در همایش ها

طرح های پژوهشی

سال 95

43

39

25

2

سال 96

70

49

19

1

سال 97

67

38

41

1

سال 98

55

37

43

-