نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398

آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1393 تا 6 ماه نخست سال 1398


 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی آمار

مقالات ISI

مقالات علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

سال 95

7

16

8

-

سال 96

4

10

11

2

سال 97

6

13

17

1

6 ماه نخست سال 98

2

11

5

1