نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای گروه

 

معاون گروه : آقای دکتر یاسر طلوعی

کارشناس گروه : خانم شهناز شهبازی

ارتباط با ما:

sci.math@razi.ac.ir 

34274569 - 083