گروه ها

گروه های آموزشی دانشکده علوم
فضای بیرونی دانشکده علوم

فضای بیرونی دانشکده علوم

چهارشنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

تمدید حکم آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم
تمدید حکم آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم
آقای دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، طی حکمی آقای دکتر حبیب جعفری عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت یک سال به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ...
انتصاب آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان عضو کمیته علمی مسابقات دانشجویی آمار کشور
انتصاب آقای دکتر حبیب جعفری به عنوان عضو کمیته علمی مسابقات دانشجویی آمار کشور
طی حکمی از طرف آقای دکتر محمد قاسم وحیدی اصل ( رئیس انجمن آمار ایران ) ، آقای دکتر حبیب جعفری عضو هیات علمی گروه آمار دانشکده علوم به مدت دو سال به عضویت کمیته علمی مسابقات دانشجویی آمار کشور منصوب شدند. با آرزوی موفقیت های روز افزون برای آقای...
آرشیو خبرها