نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی کارشناسان

 

            

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

 آقای آریا سنجری

 سرپرست اداره  آموزش

34279297

2

 آقای امین جلاسی

 آموزش ( تحصیلات تکمیلی)

34279297

3

 آقای محمد خسروی

 آموزش

34279297

4

 خانم شهناز شهبازی

 کارشناس آموزش گروه ریاضی

34274569

5

 خانم میترا بختیاری

 کارشناس آموزش گروه زیست شناسی

34274550

6

 آقای امید علی احمدی

 کارشناس آموزش گروه آمار

34274561

7

 خانم لیلا غلامی

 کارشناس آموزش گروه فیزیک

34274556