به سایت گروه آموزشی فیزیک خوش آمدید

 

گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه فعالیت خود را در سال ۱۳۵۱ با یک عضو هیئت علمی ثابت (دکتر عبدالعلی گویا)و با همکاری پنج عضو هیئت علمی از دانشگاه نهران آغاز کرد.ابتدای فعالیت آموزشی این گروه با پذیرش ۴۰ دانشجو در مقطع کارشناسی همراه بود که این تعداد در سالهای بعد با اضافه شدن اعضای هیئت علمی، افزایش یافت.در سال ۱۳۷۱،گروه فیزیک اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود و در سال ۱۳۸۱،پذیرش دانشجو در مقطع دکتری را آغاز کرد.
در حال حاضر،گروه فیزیک دانشگاه رازی با داشتن دو پژوهشکده ،آزمایشگاه های آموزشی وتحقیقاتی و همچنین ۲۲ عضوهیئت علمی در گرایش های حالت جامد،نظری،ذرات بنیادی،هسته ای،اتمی مولکولی،هواشناسی و ژئو فیزیک به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

آمار فعالیت های پژوهشی گروه فیزیک از سال 1395 تا پایان شهریور ماه سال 1399

 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی فیزیک

تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی Scopus، ISC ... )

مقالات  ISI

مقالات در همایش ها

طرح های پژوهشی

سال 95

43

39

25

2

سال 96

70

49

19

1

سال 97

67

38

41

1

سال 98

47

41

12

0

سال 99

14 15 0 0
 

 

مقاطع تحصیلی

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 1

 کارشناسی

 اتمی مولکولی، حالت جامد ، نظری،هسته ای ، هواشناسی

 2

 کارشناسی ارشد

 اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها،ژئوفیزیک، فوتونیک، گرانش و کیهانشناسی، ماده چگال، نانوفیزیک،  هسته ای، هواشناسی

 3

 دکتری تخصصی

اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها ، گرانش و کیهانشناسی، ماده چگال، هسته ای