به سایت گروه آموزشی زیست شناسی خوش آمدید

 

گروه زیست شناسی در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ در ساختمان قدیم دانشکده علوم با پذیرش ۵۰ دانشجوی زیست شناسی عمومی آغاز به کار کرد. اساتید اولیه و موسس گروه زیست شناسی عبارت بودند از: آقای امیرافشاری، آقای دکتر جلالی، مرحوم آقای دکتر راهی، آقای صفایی شیرازی، خانم دکتر مختاری، آقای دکتر مصطفوی، آقای دکتر وحدت و آقای دکتر وزیری. در سال های بعد با افزایش تعداد اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان و نیز مقاطع تحصیلی افزایش یافت. در حال حاضر، گروه زیست شناسی در ۳ گرایش مقطع کارشناسی، 8 گرایش مقطع کارشناسی ارشد و ۴ گرایش دکتری تخصصی دارای بیش از 6۰۰ دانشجوی زیست شناسی می باشد.

 

آمار فعالیت های پژوهشی گروه زیست شناسی از سال 1395 تا پایان شهریور ماه سال 1399

 

اطلاعات پژوهشی گروه آموزشی زیست شناسی

تمام مقالات نمایه شده (مقالات علمی پژوهشی Scopus، ISC ... )

مقالات ISI

مقالات در همایش ها

طرح های پژوهشی

سال 95

71

30

30

2

سال 96

120

57

43

3

سال 97

102

40

22

3

سال 98

66

41

10

19

سال 99

10 8 0 0
 

 

مقاطع تحصیلی

 

 ردیف

 مقطع تحصیلی

 گرایش

 1

 کارشناسی

 زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی

 2

 کارشناسی ارشد

 بوم شناسی و سیستماتیک گیاهی- بافت شناسی و جنین شناسی جانوری- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری - زیست شناسی سلولی-  تکوینی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- میکروبیولوژی

 3

 دکتری تخصصی

 بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی