کلاس شماره 107

 

تجهیزات :

ظرفیت : 70 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 2000 - 1399

 

8 الی 10

10 الی 12

13:30 الی 15:30

15:30 الی 17:30

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

     

دوشنبه

 

     

سه شنبه

 

     
چهارشنبه