کلاس شماره 1

 

تجهیزات

ظرفیت : 51 نفر

باکس کلاسی : ندارد

ویدئوپروژکتور : ندارد

برنامه کلاسی

  8 الی 10 10 الی 12 13:30 الی 15:30 15:30 الی 17:30
شنبه فیزیک پایه 2(د. دهقانی) فیزیک پایه  گ 2(د. راستی ویس) مکانیک کوانتومی 2(د. برون) فیزیک پایه 4(د. نادری )
یکشنبه ریاضی فیزیک 2(د. رضانیا) شیمی عمومی گروه05(خانم فخری)

مبانی ترکیبات (د. شاویسی)

فیزیک هسته ای وذرات بنیادی(د. نادری)
دوشنبه

فیزیک پایه 1 گ2 زوج(د. راستی ویس)

فیزیک پایه 2-فرد (د. دهقانی)
  ریاضی عمومی 1گ 09( خانم امیری)

الکترو مغناطیس 2(د.رابعی)فرد

فیزیک هسته ای (د. نادری)زوج
سه شنبه ریاضی فیزیک 2(د. رضانیا) الکترومغناطیس2( د. رابعی) مبانی ترکیبات (د. شاویسی )

ترمو دینامیک ومکانیک آماری 1(د. رضانیا)فرد

چهارشنبه

فیزیک پایه 2(د. دهقانی)

فیزیک پایه 1گ2 (د. راستی ویس)

مکانیک کوانتومی 2(د. برون)زوج

بلور شناسی (د. سهرابی)فرد
اپتیک (د. منصوری)