کلاس شماره 1

 

تجهیزات

ظرفیت : 82 نفر

باکس کلاسی : دارد

ویدئوپروژکتور : دارد

برنامه این کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

  8 الی 10 10 الی 12 13:30 الی 15:30 15:30 الی 17:30
شنبه الکترو مغناطیس 2(د. دهقانی) ریاضی عمومی 2گ09 فیزیک پایه 3(د اوسطی) فیزیک پایه 4(د..نادری)
یکشنبه

ترمو دینامیک ومکانیک آماری 2-

زوج (د. بهاری)

فیزیک هسته ای 1-فرد (د. رضایی)
فیزیک پایه 2(د. راستی) مکانیک تحلیلی 2(د. اوسطی) ترمودینامیک ومکانیک آماری 2(د. بهاری)
دوشنبه

نجوم واختر فیزیک (د. بهاری )

 

مکانیک کوانتومی 2

(د. برون)

الکترو مغناطیس 1(د. رابعی)
سه شنبه ریاضی فیزیک 1(د. منصوری) اپتیک (د. ناصری)   مکانیک تحلیلی 2(د. اوسطی)  
چهارشنبه

مکانیک تحلیلی 2 زوج(د. اوسطی)

الکترو مغناطیس2 فرد(د. دهقانی)

مکانیک کوانتومی 2 ( د. برون)

نجوم واختر فیزیک 1زوج

(د. بهاری)

ریاضی فیزیک 3 فرد ( د. منصوری)

ترمو دینامیک ومکانیک آماری 2

زوج (د. بهاری)