آزمایشگاه ژئوفیزیک

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر محسن اویسی موخر - آقای دکتر فرزاد شیرزادی تبار

آدرس مسئولین آزمایشگاه :  moveisy9@gmail.com - fshirzadi@ut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه :

شماره تماس : 325

نوع آزمایشگاه : آموزشی - پژوهشی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : اکتشافات به روش مغناطیس سنجی، مغناطیس سنگها و دیرینه مغناطیس، گرانی سنجی، اکتشافات به روش مفاومت ویژه، اکتشافات به روش قطبش القایی(IP)، اکتشافات به روش الکترومغناطیسی

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه ژئوفیزیک شامل دستگاه‌هایی است که برای اندازه گیری میدان‌ها و پتانسیل‌های فیزیکی، که یا به صورت طبیعی وجود دارند و یا به صورت مصنوعی ایجاد می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. با تفسیر کردن این میدان‌ها و پتانسیل‌ها، می‌توان به ویژگی‌های فیزیکی زمین پی برد. این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های زیر با کاربردهای ذکر شده است:

1- دستگاه لرزه سنج (لرزه شناسی) از نوع Summit II Compact و ساخت شرکت DMT در کشور آلمان که هدف نهایی اندازه گیری‌های حاصل از آن محاسبه سرعت امواج مکانیکی در سنگهای زیر زمین است.

2- دو دستگاه از نوع گرانی سنج SODIN ساخت کشور کانادا که می‌توانند برای کارهای اکتشافی بزرگ مقیاس، مانند ذخایر نفتی،‌ به خوبی به کار گرفته شوند. هدف اندازه گیری با این دستگاه، محاسبه مقدار چگالی مواد موجود در زیر زمین است.

3- دو دستگاه مغناطیس سنج پروتون از نوع GSM-19 ساخت کشور کانادا که عملیات مغناطیس سنجی را به صورت میدان مطلق و یا گرادیان افقی یا عمودی انجام می‌دهد. دقت این دستگاه‌ها در حد نانوتسلا و بسیار حساس است و می‌تواند به صورت همزمان با اندازه گیری میدان، مکان نقطه اندازه گیری را هم ثبت کند. هدف نهایی اندازه گیری با این دستگاه، شناخت مناطق با مغناطیس پذیری بالا، مثل معادن آهن یا سولفات‌های فلزی و یا محل عبور لوله های آهنی، است.

4- دستگاه از نوع Terrameter SAS4000 و ساخت شرکت ABEM سوئد که بهترین دستگاه در نوع خود در جهان برای اندازه گیری‌های ژئوالکتریکی است. این دستگاه هر سه نوع اندازه گیری مقاومت ویژه، قطبش القایی و پتانسیل خودزا را اندازه گیری می‌کند. این دستگاه قابلیت اتصال به باتری ماشین را برای استفاده از توان بالای منبع دارد و اندازه گیری‌ها را با دقت بسیار زیاد انجام می‌دهد.

5- دستگاه‌های اندازه گیری الکترومغناطیسی شامل دستگاه VLF، دستگاه مگنتوتلوریک و دستگاه MaxMin هستند که هدف از اندازه گیری با آنها، محاسبه مقاومت ویژه و یا رسانایی الکتریکی مواد زیر زمین است.

6- دستگاه رادار نفوذی به زمین GPR که ساخت کشور سوئد و از بهترین نوع است و هدف اندازه گیری با آن، پی بردن به شکستگی‌ها، حفره‌ها و به طور کلی ناپیوستگی‌های موجود در نزدیک سطح زمین است.

7- دستگاه‌های تئودولیت برای تراز یابی و تعیین پستی و بلندی‌های زمین در مناطقی که اندازه گیری‌های ژئوفیزیکی انجام می‌شوند

 

لیست تجهیزات موجود 

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

مغناطیس سنج پروتون

 GSM-19

یک مجموعه

*

-------

----

*

*

 

دستگاه ژئوالکتریک Terrameter SAS 4000

یک مجموعه

*

-------

----

*

-----

 

دستگاه رادار MALA

یک مجموعه

*

-------

----

*

-----

 

دستگاه مگنتوتلوریک Phoenix

یک مجموعه

*

-------

----

*

*

 

دستگاه لرزه شناسی SUMMIT II

یک مجموعه

-----

*

----

*

-----

 

دستگاه گرانی سنجی SODIN

یک مجموعه

*

-----

----

*

-----

 

دستگاه الکترومغناطیس MaxMin

یک مجموعه

*

-----

----

*

-----