آزمایشگاه فیزیک پایه 2

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر جلیل صحرایی

آدرس مسئول آزمایشگاه : sahraei[at]razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه : خانم سمیه بدر خانی

شماره تماس : 252

نوع آزمایشگاه : آموزشی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : فیزیک پایه 2

معرفی آزمایشگاه : در این آزمایشگاه قوانین و مفاهیم فیزیکی مختلفی در حوزه های الکتریسیته و مغناطیس مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند. مانند : قانون اهم، قانون لنز و ...

دانشجویان در این آزمایشگاه 9 آزمایش را به صورت چرخشی در طول یک ترم انجام می دهند.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

منبع تغذیه

7

*

 

*

 

 

 

اسیلوسکوپ

1

*

 

*

 

 

 

مانیتور

1

*

 

*

 

 

 

کیس

1

*

 

*

 

 

 

اسیلاتور

1

*

 

*

 

 

 

مولتی متر

6

*

 

*

 

 

 

آمپر متر

6

*

 

*

 

 

 

آمپلی فایر

1

*

*

*

 

 

 

پل تار

3

2

*

*

 

 

 

ولت متر

6

*

 

*

 

 

 

هیتر

1

 

*

*