آزمایشگاه فیزیک هسته ای

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر داریوش نادری

آدرس مسئول آزمایشگاه : d.naderi[at]razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه :

شماره تماس : 34274556 - 083

نوع آزمایشگاه : آموزشی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : فیزیک هسته ای 1

معرفی آزمایشگاه : در این آزمایشگاه دانشجویان با سورس های رادیواکتیو و تابش آنها آشنا می شوند. مشخصات کنتور گایگر مولر، بررسی تضعیف تابش در مواد، نحوه تشخیص نوع تابش،اندازه گیری نیمه عمر و همجنین بررسی توزیع تابش سورس از دیگر مواردی است که دانشجویان با آن آشنایی پیدا می کنند.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

منبع تغذیه

4

*

 

*

 

 

 

کسسلیپ

2

*

 

*

 

 

 

دستگاه نشتی لاتور

1

*

 

*

 

 

 

دستگاه شمارنده

3

*

 

*

 

 

 

دستگاه ترکیبی

2

*

 

*

 

 

 

پمپ تخلیه هوا

1

*

 

*

 

 

 

محفظه خلاء آشکار ساز

1

*

 

*

 

 

 

کنتور گایگر

4

*

 

*

 

 

 

آشکارساز تابش هسته ای

1

*

 

*

 

 

 

لامپ و پایه

1

*

 

*

 

 

 

اتاقک ابری

1

*

 

*

 

 

 

تسلامتر

1

*

 

*

 

 

 

بوبین

1

*

 

*

 

 

 

شمارنده

1

*

 

*

 

 

 

دستگاه ولتاژ بالا

1

*

 

*

 

 

 

سنتیلاتور

1

*

 

*

 

 

 

دستگاه آنالیزور

1

*

 

*

 

 

 

کیت هسته ای

1

*

 

*

 

 

 

مانیتور

2

*

 

*

 

 

 

کیس کامپیوتر

2

*

 

*

 

 

 

پرینتر سوزنی

1

 

*

*

 

 

 

پرینتر

1

 

*

*