آزمایشگاه فیزیک اتمسفر

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر جلیل صحرایی

آدرس مسئول آزمایشگاه : sahraei[at]razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه : خانم مژگان بهرامی

شماره تماس : 260

نوع آزمایشگاه : آموزشی تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه فیزیک اتمسفر آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی می باشد که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در زمینه های هواشناسی سینوپتیکی ( پیش بینی وضع هوا ) و اندازه گیری آلاینده های جوی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

کامپیوتر

6

*

 

*

*

*

 

پروژکتور

1

*

 

*

*

 

 

دستگاه اندازگیری دوده

1

 

 

 

*

*

 

دستگاه شمارش ذرات هوا براساس سایزه ذرات

1

*

 

 

*

*

 

دستگاه سنجش آلاینده های گازی

1

*

 

 

*

*

 

SMPS

1

*

 

 

*

*

 

کسکید ایمپکتور 8 مرحله ای

2

*

 

 

*

*

 

لپ تاپ

4

*

 

 

*

*

 

ترازو دیجیتالی

1

*

 

*

*

*