آمایشگاه سلولی ملوکولی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر سجاد سی سخت نژاد

آدرس مسئول آزمایشگاه : 

کارشناس آزمایشگاه : خانم زهرا یادگاری

شماره تماس : 

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه :  1- زیست شناسی سلولی 2- ژنتیک پایه 3- ژنتیک مولکولی 4- ایمنی شناسی 5- کشت سلول و بافت

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه سلولی و مولکولی یکی از آزمایشگاه ههای آموزشی و تحقیقاتی گروه زیست شناسی می باشد. این آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان کارشناسی رشته زیست شناسی در سه گرایش سلولی و مولکولی، جانوری و گیاهی در زمینه آزمایشگاه های دروس زیست شناسی سلولی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پایه و ایمنولوژی می باشد. همچنین این آزمایشگاه خدمات پژوهشی جهت اجرای پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلیاعم از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی را فراهم آورده است. امروزه پژوهش در حیطه سلول های بنیادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کشورهای مختلف برنامه های توسعه ای گسترده ای را در این زمینه تدوین نموده اند و حمایت های بسیار زیادی از این برنامه ها جهت توسعه این علم و کاربرد آن در درمان بیماریهای مختلف انسان انجام می دهند. در کشور ما نیز پژوهش بر روی سلول های بنیادی و هدایت این پژوهش ها به سمت کاربرد یکی از اولویتهای مهم توسعه ای کشور می باشد.در این راستا،هم اکنون اعضای هیات علمی زیرگروه سلولی و ملکولی به همراه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشهای بنیادی را در زمینه زیست شناسی سلول های بنیادی طبیعی و سرطانی در دست اجرا دارند.

 

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

میکروسکوپ نوری

14

12

2

*

*

*

 

لوپ

4

4

-

*

*

*

 

مایکروویو

1

1

-

*

*

*

 

هیتر

2

2

-

*

*

*

 

ورتکس

2

2

-

*

*

*

 

میکروفیوژ

2

2

-

*

*

*

 

سانتریفیوژ

3

2

1

-

*

*

 

ترمال سایکلر

2

2

-

*

*

-

 

RT PCR

1

1

-

-

*

*

 

انکوباتور

4

3

1

*

*

*

 

پاورساپلای

3

2

1

*

*

*

 

ژل داک

2

1

1

*

*

*

 

pH متر

1

1

-

*

*

-

 

بن ماری

2

-

2

*

*

*

 

اسپکتروفتومتر UV

2

-

2

*

*

*

 

فریز درایر

1

-

1

-

*

*

 

فریزر -20

3

3

-

*

*

*

 

فریزر -70

1

1

-

-

*

*

 

یخچال 4 درجه

2

2

-

*

*

*

 

الایزا ریدر

1

1

-

-

*

*

 

ترازو دیجیتال

2

2

-

*

*

*

 

شیکر

1

1

-

-

*

*