آزمایشگاه جانور شناسی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر نصرا... رستگار پویانی

آدرس مسئول آزمایشگاه : nasrullah.r@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه : خانم نسیم خزایی - آقای دکتر رسول کرمیان

شماره تماس : 254

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : مجموعه جانورشناسی بی مهرگان و مهره داران-مبانی جانورشناسی-ماهی و دوزیست شناسی-خزنده و پرنده شناسی

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه جانورشناسی تحت مسولیت اینجانب دروس متعددی را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سرویس میدهد و به عنوان یک آزمایشگاه جامع نقش بسیار مهمی در آموزش دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های جانورشناسی و بیوسیستماتیک جانوری دارد. با بررسی سوابق به خوبی روشن است که این آزمایشگاه در گروه زیست شناسی بیشترین بازده علمی را داشته است و چاپ مقالات متعدد در ژورنالهای علمی بین المللی و ملی گواه بر این امر است. متاسفانه علیرغم بازدهی فوق العاده، اما این آزمایشگاه از نظر امکانات و تجهیزات فقیر بوده و لازم است در اسرع وقت تجهیز گردد تا بتوان با پتانسیل و توانایی بسیار بیشتری در راه آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گام برداشت.

 

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

میکروسکوپ

12

9

3

*

*

*

 

استریوسکوپ

7

3

4

*

*

*

 

مولاژ نیم تنه

2

2

 

*