کارشناسان اداره آموزش

 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سمت

شماره تماس ( داخلی ) ایمیل

 عکس

1

 آقای آریا سنجری 

 مدیر آموزش                                         

301  

2  آقای امین جلاسی   کارشناس خدمات آموزشی (تحصیلات تکمیلی) 302 aminjalasi@razi.ac.ir

3  آقای محمد خسروی   کارشناس خدمات آموزشی 302  

4

 خانم فرخ لقا ولی پور

 کارشناس آموزش گروه آمار

240  

5

 خانم شهناز کرمی

 کارشناس آموزش گروه ریاضی

220

shahnazkarami70@yahoo.com

6

 خانم لیلا غلامی

 کارشناس آموزش گروه فیزیک

250

Leilagholami663@gmail.com

7

 خانم میترا بختیاری

 کارشناس آموزش گروه بیولوژی

260 mibakhtiari50@gmail.com

 

 

 

 

شرح وظایف عمومی و اختصاصی سرپرست اداره آموزش:

1-       نظارت بر فرآیند انتخاب واحد در کلیه حوزه های کاری(ارائه درس و آماده سازی ترم-ثبت نام و انتخاب واحد و ترمیم و ثبت نام گروهی دانشجویان جدید الورود و رفع مشکلات به حسب مورد

2-       درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان پسر و پیگیری نامه های صادره به اداره مربوطه

3-       برگزاری امتحانات پایان ترم و نظارت بر حسن برپایی آن

4-       استخراج و  بررسی و تایید دانشجویان  و دانش آموختگان رتبه های اول تا سوم

5-       نظارت و بررسی و تایید فرآیند دانش آموختگی

6-       شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انتقال دادن مشکلات و پیشنهادات دانشکده (براساس برنامه پیشنهادی)

7-       اپراتوری سیستم گلستان و راهنمایی های لازم به همکاران و دانشجویان حسب مورد

8-       کنترل مدارک ثبت نامی و ارسال پرونده دانشجویان متقاضی انصراف –انتقالی – دانش آموختگی

9-       انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد

 

 

شرح وظایف کارشناسان اداره آموزش :

 

1-انجام امور جاری گروه (پاسخ گویی به تلفنها -  تایپ نامه - ...)

2-انجام خدمات  آموزشی مربوط به دانشجویان گروه فیزیک و ارائه درس .

3-نظارت بر فرایند تهیه و تصویب پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه .

4-ارسال و کنترل  مدارک و فرمهای مربوط به جلسات دفاع دانشجویان پس از دفاع .

5-انجام تسویه حساب و امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی

6-انجام امور حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی به وقت امتحانات پایان ترم

7- مسؤلیت برگزاری امتحانات دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

 8-نظارت و کنترل  اقلام مصرفی موجود در گروه(ماژیک، خودکار،کاغذ A4 و برگه های امتحانی )و  تهیه آن و هماهنگی با انبار دانشکده

9- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

10-انجام سایر امور اجرایی دانشکده در صورت صلاحدید ریاست دانشکده.

 

شرح وظایف عمومی و اختصاصی کارشناس تحصیلات تکمیلی:

1-ارائه و نظارت دروس در سیستم گلستان

2-درخواست و پیگیری برنامه هفتگی و امتحانات از گروه ها، انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود، رفع مشکلات انتخاب واحد، ایجاد سرترم برای دانشجویان مشروطی، صدور درخواست های شورا و کمیسیون موارد خاص، صدور گواهی اشتغال به تحصیل

3-تمامی امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

4-  انجام تمامی امور دانشجویان خارجی(انتخاب واحدو ...)

5- ثبت و تأیید پروپزال در سیستم گلستان، تأیید پروپزال در سامانه ایران داک، ثبت هزینه های بخش اول و دوم پروپزال، ثبت داوران و نمایندگان تحصیلات تکمیلی،

6- برگزاری و حضور و غیاب جلسات امتحانات، برگزاری امتحان جامع وثبت نمرات، انجام تمامی امور دفاع از پایان نامه دانشجویان، ثبت نمره دفاع در سیستم گلستان، راهنمایی دانشجویان در تمامی موارد(ثبت سمینار، پروپزال و... در پیشخوان خدمت).

7- تأیید درخواست های (انتقال، مهمانی،مرخصی،حذف درس و... در سیستم گلستان)، تأیید و بررسی درخواست های حذف پزشکی ، انجام تمامی امور محوله معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

8- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

9-انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.