اعضای هیات علمی

مینو کامرانی

change-logo

مینو کامرانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی 2016323 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نرم افزار ریاضی پیشرفته 2016319 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای عددی درجبرخطی 2016189 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه