معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

 
دکتر سلیمان خزائی
 
سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
تحصیلات : دکتری آمار ریاضی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : s.khazaei@razi.ac.ir
تلفن : 34279302(83)98+
فکس : 34274555(83)98+