معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

 
دکتر سلیمان خزایی

 

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
تحصیلات : دکتری آمار ریاضی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : s.khazaei@razi.ac.ir
تلفن : 34279302(83)98+

فکس : 34274555(83)98+

شماره اطاق : 12

نشانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : کرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی- دانشکده علوم- حوزه ریاست


 

معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • کارشناسی آمار از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه شیراز
 • دکتری آمار ریاضی از دانشگاه پاریس 9 ( دوفین ) فرانسه  زمینه کاری : آمار بیز ناپارامتری MCMC و احتمال

شرح وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده وظیفه برنامه ریزی اداره و هدایت تمام امور آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئئن نامه های آموزشی را داردکه برخی از آن وظایف به شرح زیل است:

 • اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم برای اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • نظارت و هماهنگی بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و تلاش برای حل مشکل آموزشی آنها
 • تهیه و تنظیم سیاست های آموزش دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 • ارزشیابی عمل کرد آموزش سالانه اعضای هیئت علمی وکادر آموزشی دانشکده
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برای اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 • تشکیل منظم جلسات شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای اجرای ضوابط و مقررات مربوطه
 • نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اجرا و انعکاس نتایج آن در دانشکده

اسامی کارشناسان آموزش به همراه شماره تماس

 

            

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای آریا سنجری

مدیر آموزش

34279297

2

خانم سمیه دایی چین

آموزش

34279297

3

آقای محمد خسروی

آموزش

34279297

4

خانم شهناز شهبازی

کارشناس آموزش گروه ریاضی

34274569

5

خانم میترا بختیاری

کارشناس آموزش گروه زیست شناسی

34274550

6

آقای امید علی احمدی

کارشناس آموزش گروه آمار

34274561

7

خانم لیلا غلامی

کارشناس آموزش گروه فیزیک

34274556