گروه ها

گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه

نمایشگر دسته ای مطالب

اخبار و انتصابات

تقویم آموزشی دانشگاه رازی در نیمسال دوم 97 - 96
تقویم آموزشی دانشگاه رازی در نیمسال دوم 97 - 96
انتصاب خانم دکتر مریم شرفی بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار
انتصاب خانم دکتر مریم شرفی بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا،   رییس دانشگاه رازی، در حکمی خانم دکتر مریم شرفی عضو محترم هیئت علمی دانشکده   علوم   را به   مدت دو سال  به عنوان   مدیر گروه آموزشی آمار   منصوب کرد.   ...
موفقیت چشم گیر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه رازی
موفقیت چشم گیر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه رازی
دانشگاه  Arkansas  لیست  محققانی که در خاورمیانه در زمینه گرافن  تحقیق های مناسبی ارائه کرده اند  را درج نموده است . در این لیست نام  جناب آقای دکتر حمزه موسوی   از اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه...
آرشیو خبرها