تاریخچه

 



            
 
 
اطلاعات عمومی دانشکده
تاریخچه تأسیس و روند توسعه دانشکده :
این دانشکده در سال1351 و همزمان با تشکیل گروه های ریاضی، فیزیک و زیست شناسی تأسیس گردید و در سال 1374 گروه آمار نیز به گروه های دانشکده اضافه شد.و در حال حاضر هر 4 رشته فوق دانشجویان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند ، و چه از نظر ساختار هیئت علمی و چه از نظر هرم دانشجویی ، دانشکده علوم جزء دانشکده های برتر دانشگاه رازی می باشد.
 

تعداد گروه ها : 4 گروه (ریاضی - آمار - فیزیک - بیولوژی)

تعداد رشته‌ها :

 

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

تعداد رشته

14

33

7

 
تعداد اساتید :

 

گروه ریاضی

گروه آمار

گروه فیزیک

گروه بیولوژی

استاد

3

1

2

2

دانشیار

4

2

5

7

استادیار

13

8

12

10

مربی

1

-

-

-

 
تعداد دانشجویان :
 

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجویان روزانه

1041

303

19

دانشجویان نوبت دوم

87

3

-

دانشجویان خارجی

1

18

-

دانشجویان آموزش محور   

-

1

-

دانشجویان پردیس خود گردان 

-

-

1

 

 

چارت سازمانی دانشکده علوم

 

 

 

اسامی رؤسای دانشکده علوم از آغاز تا امروز

آقای دکتر عبدالعلی گویا

آقای دکتر محمد مهدی خدایی خدایی

آقای دکتر موسوی موحدی

آقای دکتر محمد مهدی کارخانه چی

آقای دکتر محمد الهی

آقای دکتر احمد گلزار اسکویی

آقای دکتر سید محسن شهرتاش

آقای دکتر سید رضاهاشمی

آقای دکتر عبدالرضا سیاره

      آقای دکتر رستم مرادیان