تاریخچه

اطلاعات دانشکده            

نام دانشکده: علوم پایه
آدرس دانشکده: پردیس دانشگاه
تلفن:34279298(83)98+
فکس:34274555(83)98+


ریاست دانشکده: دکترکیوان امینی                                                                                                
 ایمیل:  kamini@razi.ac.ir
تلفن:34279298(83)98+


 معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده: دکتر سلیمان خزائی
ایمیل: s.khazaei@razi.ac.ir
تلفن:34279302(83)98+


معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده: دکتر نعمت اله نیامرادی
ایمیل: nyamoradi@razi.ac.ir
تلفن: 34279301(83)98+


تاریخچه دانشکده

 این دانشکده در سال1351 و همزمان با تشکیل گروه های ریاضی، فیزیک و زیست شناسی تأسیس گردید.
تعداد اعضای هیأت علمی: 74نفر

رییس های پیشین دانشکده:
1- دکتر گویا
2- دکتر خدایی
3- دکتر موسوی موحدی
4- دکتر کارخانه چی
5- دکتر الهی
6- دکتر اسکویی
7- دکتر شهرتاش
8- دکتر هاشمی
9- دکتر سیاره
10- دکتر مرادیان

تعداد دانشجویان(روزانه-شبانه): در این دانشکده 368 دانشجوی شبانه و 1838 دانشجوی روزانه مشغول به تحصیل هستند.

تعداد گروه های آموزشی: 4 گروه

نام گروه: ریاضی
نام مدیر گروه: دکتر رضا جلیلیان
مقاطع تحصیلی: کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری

نام گروه: فیزیک
نام مدیر گروه: دکتر غلامرضا برون
مقاطع تحصیلی: کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری

نام گروه: زیست شناسی
نام مدیر گروه: دکتر ناصر کریمی
مقاطع تحصیلی: کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری

نام گروه: آمار
نام مدیر گروه: دکتر حبیب جعفری
مقاطع تحصیلی: کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری