اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 69 نتیجه
از 2
 
change-logo

محمد ابوالقاسمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد احمدزاده راجی

مهرداد احمدزاده راجی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 267
پست الکترونیکی: 
مهری آزادبخت

مهری آزادبخت 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سمیه اسمعیلی رینه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن اکرمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید اکملی

وحید اکملی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیوان امینی

کیوان امینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
توفیق اوسطی

توفیق اوسطی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بیدمشکی پور

علی بیدمشکی پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا برون

غلامرضا برون 

دانشیار
شماره تماس: 34274556 83(98+)
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
کرم بهاری

کرم بهاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لطیف پور کریمی

لطیف پور کریمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجتبی تاران 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی تبریزی

مهدی تبریزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدوحید تکوک

محمدوحید تکوک 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب جعفری

حبیب جعفری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 5
پست الکترونیکی: 
عبداله جلیلیان

عبداله جلیلیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 6
پست الکترونیکی: 
یعقوب جلیلیان

یعقوب جلیلیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا جلیلیان

رضا جلیلیان 

دانشیار
شماره تماس: 34274569 83(98+)
اتاق: 103
پست الکترونیکی: 
خسرو چهری

خسرو چهری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاپور حیدرخانی

شاپور حیدرخانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر حقیقی

امیر حقیقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهاالدین خالدی

بهاالدین خالدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوطالب خدادادی

ابوطالب خدادادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سلیمان خزائی

سلیمان خزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا دارابی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نادر دانش فر

نادر دانش فر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 256
پست الکترونیکی: 
محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اردشیر رابعی

اردشیر رابعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد راستی ویس

محمد راستی ویس 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

احد رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نصراله رستگارپویانی

نصراله رستگارپویانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیروس رسولیار

سیروس رسولیار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بیتا رضایی

بیتا رضایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
حامد رضانیا

حامد رضانیا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاهدخت سهرابی ثانی

شاهدخت سهرابی ثانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزاد شیرزادی تبار

فرزاد شیرزادی تبار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم شرفی

مریم شرفی 

استادیار
شماره تماس: 34274561 83(98+)
اتاق: 206
پست الکترونیکی: 
جلیل صحرائی

جلیل صحرائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

یاسر طلوعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی عطابیگی علمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالمجید فتاحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی فرج زاده

علی فرج زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین فلاحی

حسین فلاحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد قارزی

احمد قارزی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 69 نتیجه
از 2