یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق درعملیات - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق درعملیات

به نام خدا

    به اطلاع می رساند "یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات" در اردیبهشت ماه سال 1397در گروه ریاضی دانشگاه رازی برگزار می گردد.

    اطلاعات تکمیلی بزودی اعلام می گردد.