دفاعیه از رساله دکتری آقای مسعود کریمی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

دفاعیه از رساله دکتری آقای مسعود کریمی

اطلاعیه دفاعیه از رساله دکتری

عنوان فارسی

بررسی مفاهیم کارایی سره از مراتب مختلف و  روش‌های اسکالرسازی‌های مربوطه

عنوان انگلیسی

On proper efficiency of different orders and their relative scalarization methods

اساتید راهنما

دکتر لطیف پورکریمی

دکتر کیوان امینی

نگارنده

مسعود کریمی

داوران داخلی: دکتر رضا جلیلیان و دکتر علی فرج­زاده

داور خارجی: دکتر اسماعیل خرم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمان: چهارشنبه 29 شهریور 1396

مکان: دانشکده علوم، گروه ریاضی، سالن دفاع

چکیده فارسی

به دست آوردن جواب‌های کارای سره  یکی از مهم‌ترین اهداف در  بهینه‌سازی چندهدفه است.  اما به دست آوردن این نوع از جواب‌ها به سادگی انجام نمی‌پذیرد و در عمل به جواب‌های کارای ضعیف و جواب‌های کارا اکتفا می‌شود. به همین دلیل، یکی از مهمترین موضوع‌های تحقیق در این مورد می‌تواند معرفی معیاری برای انتخاب جواب ارجح بین جواب‌های کارا و کارای ضعیف باشد تا به مدیر و تصمیم‌گیرنده در تصمیم‌گیری کمک کند. از طرفی ‌ کارایی سره هیچ تمایزی بین جواب‌های کارا با تبادلات نامتناهی قائل نمی‌شود در حالی که بعضی از این جواب‌ها می‌توانند ترجیحات تصمیم‌گیرنده را برآورده کنند.  هدف از  این پایان‌نامه بررسی جواب‌های کارا با تبادلات نامتناهی است تا بتوان معیاری جهت  تصمیم‌گیری بهتر ارائه داد برای این منظور  معیاری تحت عنوان جواب‌های کارای شبه‌سره  برای انتخاب جواب‌های کارا با تبادلات نامتناهی ارائه شده است که می‌تواند تفسیر مناسبی برای جواب‌های کارا با تبادلات نامتناهی ارائه کند.    در این پایان‌نامه   همچنین  جواب‌های کارای اساسی که تمامی تبادلات در آنها متناهی است، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و با توجه به محدودیت‌های فراوان  این دسته از جواب‌ها، این تعریف را گسترش داده و جواب‌هایی تحت عنوان جواب‌های کارای شبه‌اساسی ارائه شده است.

چکیده انگلیسی

Getting properly efficient solutions is one of the most important aims in literature of multiobjective optimization.  But, obtaining these solutions is not easy and it will be confined the weakly efficient solutions and Pareto efficient solutions in application. In this regard, one of topics of research can be introducing a criterion to choose preference solution between Pareto efficient solutions and weakly efficient solutions to help manager and decision maker in making decision. On the other hand, proper efficiency does not consider any distinction between efficient solutions with infinite trade-off while some of these solutions can meet the decision maker's preferences. In this thesis, we consider this subject and propose some criteria as quasi-proper efficiency to choose efficient solution with infinite trade-off that can present appropriate interpretation for efficient solution with infinite trade-off. In this thesis, we also investigate substantial solutions which all trade-offs are finite for them and because of many restriction of this group of solutions, we generalize the definition of substantial efficiency and a definition as quasi-substantial efficiency is introduced.