نمایشگر یک مطلب


دانشکده علوم پایه - ریاست           

 

 رئیس دانشکده
 دکتر کیوان امینی
 تحصیلات : دکتری ریاضی (تحقیق در عملیات)
  (Master Resume(CV
مرتبه علمی : استاد
ایمیل :   kamini@razi.ac.ir
تلفن : 08334274557
فکس :08334274555 
 

 

                  بسیار مفتخر خواهم بود که در دوران مسئولیت ام خدمات شایانی به دانشگاهیان                                                                                                                                    عزیز، مخصوصاَ همکاران و دانشجویان محترم دانشکده علوم ارائه نمایم.