نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان آموزش کارشناسی

     نام و نام خانوادگی                                                 عنوان شغلی  

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-آقای آریا سنجری                                                 رئیس آموزش

             

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

                  2-آقای امید احمدی                                                   مسئول آموزش گروه آمار

                                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

               3- خانم شهناز شهبازی                                     مسئول آموزش گروه ریاضی

                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------            

               4- خانم میترا بختیاری                               مسئول آموزش گروه زیست شناسی

                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

               5- خانم لیلا غلامی                                         مسئول آموزش گروه فیزیک

             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------              

               6- آقای محمد خسروی                                         کارشناس خدمات آموزشی