نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران گروه های آموزشی

 

 

        

 گروه آموزشی نام و نام خانوادگی رزومه استاد(cv)
مدیر گروه آمار دکترحبیب جعفری CV
مدیر گروه ریاضی دکتر رضا جلیلیان CV
مدیر گروه زیست شناسی دکتر ناصر کریمی CV
مدیر گروه فیزیک دکتر غلامرضا برون CV