نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع تحصیلی

 

 • مقطع کارشناسی
     
  زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی 
 • مقطع کارشناسی ارشد
     
  اکولوژی و سیستماتیک گیاهی- بافت شناسی و جنین شناسی جانوری- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی - زیست شناسی سلولی- تکوینی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی-                 میکروبیولوژی 
 • مقطع دکتری تخصصی
     
  بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی