نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره واحدهای مختلف دانشکده

شماره واحدهای مختلف دانشکده

ردیف واحد شماره تماس
1  دفتر ریاست دانشکده 34279298
2 معاونت آموزشی 34279302
3 معاونت پژوهشی و اجرایی 34279301
4 اداره امور عمومی 34279303
5 اداره آموزش-تحصیلات تکمیلی 34279297
6 کارپردازی دانشکده 34279295
7 دفتر گروه آمار 34274561
8 دفتر گروه ریاضی 34274569
9 دفتر گروه زیست شناسی 34274545
10 دفتر گروه فیزیک 34274556
11 حسابداری دانشکده 34279304
12 واحد اینترنت دانشکده 34279299
13    
14    
15    

 

 

شماره تلفن های عمومی دانشکده علوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

دفتر رئیس دانشکده

204

2

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

218

3

معاونت پژوهشی و اجرایی

206

4

حسابداری

202

5

امور عمومی

217

6

اداره آموزش

266

7

سایت تحصیلات تکمیلی

216

7

دبیر خانه

214

9

کارپردازی

271

10

خدمات

208

11

مرکز IT

275

12

انتشارات اساتید

215

13

نگهبانی

213

 

                                                                

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی فیزیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

دفتر گروه (خانم لیلا غلامی)

250

2

آقای دکتر رستم مرادیان

325

3

آقای دکتر حمزه موسوی

242

4

آقای دکتر حامد رضانیا

314

5

خانم دکتر شاهدخت سهرابی ثانی

302

6

آقای دکتر جلیل صحرایی

310

7

آقای دکتر غلامرضا برون

264

8

آقای دکتر محمدوحید تکوک

253

9

آقای دکتر اردشیر رابعی

244

10

آقای دکترکرم بهاری

258

11

آقای دکتر کیومرث منصوری

264

12

خانم دکتر بیتا رضایی

314

13

آقای دکتر نادر دانشفر

256

14

آقای دکتر مهدی تبریزی

255

15

خانم دکتر طیبه ناصری

325

16

آقای دکتر محسن اویسی موخر

325

17

آقای علیرضا حرمی

243

18

خانم سمیه بدرخانی

252

19

آقای امیر سعیدی

260

  
                                                

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی زیست شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

دفتر گروه (خانم میترا بختیاری)

225

2

آقای دکتر علی بیدمشکی پور

285

3

آقای دکتر نصراله رستگار پویانی

274

4

آقای دکتر سیروس قبادی

289

5

آقای دکتر نامدار یوسفوند

287

6

آقای دکتر مظفر شریفی

324

7

آقای دکتر ناصر کریمی

327

7

آقای دکترحسین فلاحی

289

9

آقای دکتر وحید اکملی

295

10

آقای دکتر حمید مهدیونی

289

11

آقای دکتر سجاد سی سخت نژاد

246

12

آقای دکتر خسرو چهری

246

13

آقای دکتر مجتبی تاران

323

14

آقای دکتر محمد معصومی

251

15

آقای دکتر احمد قارزی

251

16

خانم دکتر مهری آزادبخت

259

17

خانم دکترمریم مهرابی

224

18

خانم دکتر سمیه اسمعیلی رینه

295

19

آقای دکتر حمیدرضا قاسم پور

224

20

خانم ثریا شریفی

290

 
                                   

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی آمار

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

دفتر گروه (آقای امید احمدی)

219

2

آقای دکتر محمد  مرادی

326

3

آقای دکتر محی الدین ایزدی

332

4

آقای دکتر سیدرضا هاشمی

321

5

آقای دکترداود قزوینی نژاد

201

6

آقای دکتر حبیب جعفری

330

7

آقای دکتر ابوطالب خدادادی

333

7

آقای دکتر مهرداد نیا پرست

320

9

آقای دکتر سلیمان خزایی

201

10

خانم دکتر مریم شرفی

261

11

آقای دکتر عبدا...جلیلیان

261

12

آقای دکتر بهاالدین  خالدی

332

 
         

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی ریاضی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

دفتر گروه (خانم شهناز شهبازی)

331

2

           آقای دکتر علی فرج زاده

269

3

آقای دکتر شاپور حیدر خانی

308

4

خانم دکتر سیده مرضیه قویدل

226

5

آقای دکتر عبالحمید فتاحی

300

6

آقای دکتر سیروس رسولیار

211

9

آقای دکتر امیر حقیقی

268

10

آقای دکتر کیوان امینی

269

11

آقای دکتر نعمت اله نیامرادی

299

12

آقای دکتر احد رحیمی

226

14

آقای دکتر محمد تقی درویشی

298

15

آقای دکتر محمد ابوالقاسمی

298

16

خانم دکتر مینو کامرانی

309

17

آقای دکتر مهرداد احمدزاده

262