نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خرید نیم بهاء بلیط سینما فرهنگ

بنا بر اعلام دبیرخانه مرکزی دانشگاه، بشرح ذیل:

 سلام علیکم    

        احتراماً، به اطلاع کارکنان واعضاء هیات علمی دانشگاه رسانده شود ، درصورت تمایل جهت دریافت بلیط نیم بهای سینما فرهنگ ازتاریخ 96.2.30 دردانشکده ها به امورعمومی  ودرسازمان مرکزی وواحدهای تابعه به اداره خدمات دانشگاه مراجعه فرمایند