نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه زیست شناسی

 

تاریخچه گروه
گروه زیست شناسی در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ در ساختمان قدیم دانشکده علوم با پذیرش ۵۰ دانشجوی زیست شناسی عمومی آغاز به کار کرد. اساتید اولیه و موسس گروه زیست شناسی عبارت بودند از: آقای امیرافشاری، آقای دکتر جلالی، مرحوم آقای دکتر راهی، آقای صفایی شیرازی، خانم دکتر مختاری، آقای دکتر مصطفوی، آقای دکتر وحدت و آقای دکتر وزیری. در سال های بعد با افزایش تعداد اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان و نیز مقاطع تحصیلی افزایش یافت. در حال حاضر، گروه زیست شناسی در ۳ گرایش مقطع کارشناسی، ۹ گرایش مقطع کارشناسی ارشد و ۴ گرایش دکتری تخصصی دارای بیش از ۵۰۰ دانشجوی زیست شناسی می باشد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی: زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی گیاهی
کارشناسی ارشد:- اکولوژی و سیستماتیک گیاهی- بافت شناسی و جنین شناسی جانوری- بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی - زیست شناسی سلولی- تکوینی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- میکروبیولوژی
دکتری: - بیوسیستماتیک جانوری- بیوشیمی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی گیاهی


آزمایشگاه های آموزشی:
اکولوژی، بافت شناسی، بیوانفورماتیک، بیوسیستماتیک جانوری، بیوشیمی، زیست شناسی تکوینی، زسیت شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی گیاهی و میکروبیولوژی،

آزمایشگاه های پژوهشی: اکولوژی، بیوسیستماتیک جانوری، بیوشیمی، خزنده شناسی، دوزیست شناسی، زیست شناسی تکوینی، زسیت شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی گیاهی و میکروبیولوژی

پژوهشکده ها: مرکز مطالعات محیط زیست

گروه پژوهشی: گروه پژوهشی خزندگان فلات ایران

موزه: موزه جانورشناسی


کارشناسان آموزشی:

نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
آقای حمیدرضا ازهر azharhamidreza@yahoo.com
خانم نسیم خزاعی nasimkhazaii@yahoo.com
خانم ثریا شریفی s.sharifi@razi.ac.ir , s_sharifighorveh@yahoo.com
خانم فهیمه فلاح f.falah1221@gmail.com

 


همکاران بازنشسته:

نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
آقای اسد اله امیرافشاری amirafshari.asad@gmail.com , aafshari@razi.ac.ir
آقای دکتر علی امینی aminiaa۸۲۳@yahoo.com.au , aamini@razi.ac.ir
خانم نیر دایی پور  
خانم آذر خندان azar_khandan۲۰۰۲@yahoo.com
آقای کیومرث رضایی زنگنه  
آقای دکتر سیروس شمیلی siroosshamili@gmail.com , shamili@razi.ac.ir
آقای محمد رحیم صفایی شیرازی shirazi۵۹۹@yahoo.com , shirazi@razi.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا قاسمپور ghasempour۲۰۰۹@gmail.com , ghasempour@razi.ac.ir
آقای ظهیر کاوری زاده kavar@razi.ac.ir
آقای ابراهیم منتصب مجابی mojaby@gmail.com , mojaby@razi.ac.ir
خانم منیر موصوفی monir_mosofi@yahoo.com , mosofmmi@razi.ac.ir
آقای دکتر محمد حسین میرمومنی mh_mirmomeni@yahoo.com , mirmomeni@razi.ac.ir
آقای مرتضی نجفی مهر mnajafimehr@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاع رسانی زمان و موضوع دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
  

تقویم آموزشی وبرنامه هفتگی