برگزاری کارگاه های مشاوره دانشجویان ورودی جدید - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه های مشاوره دانشجویان ورودی جدید

به نام خدا

با همکاری گروه مشاوره،کارگاه های مشاوره زندگی دانشجویی مطابق برنامه زمانی زیر برای گروه های مختلف دانشکده برگزار گردید.

ردیف گروه  زمان ساعت
1 ریاضی سه شنبه 11 مهر 18 - 14
2 علوم کامپیوتر سه شنبه 11 مهر 12 - 8
3 فیزیک چهارشنبه 12 مهر 18 - 14
4 زیست شناسی یکشنبه 16 مهر 12 - 8
5 آمار چهار شنبه 19 مهر 17:30 - 13:30