برگزاری جلسات توجیهی ویژه دانشجویان ورودی جدید - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات توجیهی ویژه دانشجویان ورودی جدید

مطابق با برنامه هر ساله دانشکده علوم،در ترم جاری جلسات توجیهی دانشجویان ورودی جدید با حضور مسئولین دانشکده و مدیران محترم گروه و اعضای هیئت علمی در هفته جاری در محل آمفی تئاتر شهید علی محمدی برگزار گردید.این جاسات با هدف آشنایی با قوانین آموزشی و امکانات دانشکده برگزار گردید.