نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی کارشناسان

 

            

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای آریا سنجری

مدیر آموزش

34279297

2

خانم سمیه دایی چین

آموزش

34279297

3

آقای محمد خسروی

آموزش

34279297

4

خانم شهناز شهبازی

کارشناس آموزش گروه ریاضی

34274569

5

خانم میترا بختیاری

کارشناس آموزش گروه زیست شناسی

34274550

6

آقای امید علی احمدی

کارشناس آموزش گروه آمار

34274561

7

خانم لیلا غلامی

کارشناس آموزش گروه فیزیک

34274556