سمینار ریاضی

سمینار ریاضی

درروز چهارشنبه 30 فروردین وبه دعوت گروه ریاضی دانشگاه رازی یک سخنرانی علمی توسط پروفسوریورگن - هرزوگ ازاساتید بنام دانشگاه دویبورگ - آسن...

دوشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

اخبار-اطلاعیه ها-انتصابات
اخبار-اطلاعیه ها-انتصابات
سمینار پوفسور یورگن - هرزوگ
خرید نیم بهاء بلیط سینما فرهنگ
خرید نیم بهاء بلیط سینما فرهنگ
بنا بر اعلام دبیرخانه مرکزی دانشگاه، بشرح ذیل:  سلام علیکم              احتراماً، به اطلاع کارکنان واعضاء هیات علمی دانشگاه رسانده شود ، درصورت تمایل جهت دریافت بلیط نیم بهای...
سمینار ریاضی
سمینار ریاضی
درروز چهارشنبه 30 فروردین وبه دعوت گروه ریاضی دانشگاه رازی یک سخنرانی علمی توسط پروفسوریورگن - هرزوگ ازاساتید بنام دانشگاه دویبورگ - آسن ازکشورآلمان درمکان آمفی تئاترشهید علیمحمدی برگزار گردید. ایشان که ازاساتید پیشرو درزمینه جبرجابجایی میباشد...
آرشیو خبرها